22/10/2021 11:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cỏ tiên
Witchgrass

Tác giả: Louise Glück

Nước: Mỹ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/01/2021 21:27

 

Nguyên tác

Something
comes into the world unwelcome
calling disorder, disorder—

If you hate me so much
don’t bother to give me
a name: do you need
one more slur
in your language, another
way to blame
one tribe for everything—

as we both know,
if you worship
one god, you only need
one enemy—

I’m not the enemy.
Only a ruse to ignore
what you see happening
right here in this bed,
a little paradigm
of failure. One of your precious flowers
dies here almost every day
and you can’t rest until
you attack the cause, meaning
whatever is left, whatever
happens to be sturdier
than your personal passion—

It was not meant
to last forever in the real world.
But why admit that, when you can go on
doing what you always do,
mourning and laying blame,
always the two together.

I don’t need your praise
to survive. I was here first,
before you were here, before
you ever planted a garden.
And I’ll be here when only the sun and moon
are left, and the sea, and the wide field.

I will constitute the field.

Bản dịch của Phạm Doanh

Cái gì đó
đến với thế giới không được chào đón
gây loạn, rối loạn—

Nếu ngươi ghét ta như thế
đừng bận tâm cho ta
một cái tên: ngươi có cần
thêm một mạ lỵ
trong ngôn ngữ của ngươi, cách
khác để đổ lỗi
một bộ lạc cho mọi thứ—

như cả hai chúng ta đều biết,
nếu ngươi tôn thờ
một vị thần, ngươi chỉ cần
một kẻ thù—

Ta không phải là kẻ thù.
Chỉ có một mưu mẹo để gạt bỏ.
những gì ngươi thấy đang xảy ra
ngay đây trên giường này,
một mô hình nhỏ
của sự thất bại. Một trong những bông hoa quý của ngươi
chết ở đây hầu như mỗi ngày
và ngươi không thể nghỉ ngơi cho đến khi
ngươi tấn công nguyên nhân, nghĩa là
bất cứ điều gì còn lại, bất cứ điều gì
tình cờ trở nên cứng cáp
hơn niềm đam mê cá nhân của ngươi—

Nó không được dự trù
để trường tồn trong thế giới thực.
Nhưng tại sao phải thừa nhận điều đó, khi ngươi có thể tiếp tục
làm những gì ngươi luôn làm,
than khóc và đổ lỗi,
luôn cả hai.

Ta không cần ngươi khen ngợi
để sinh tồn. Ta đã ở đây trước,
trước khi ngươi ở đây, ngay cả trước khi
ngươi đã từng trồng một khu vườn.
Và ta sẽ ở đây khi chỉ còn lại mặt trời và mặt trăng
và biển, và cánh đồng rộng.

Ta sẽ cấu tạo cánh đồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Louise Glück » Cỏ tiên