20/09/2020 15:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trời đất một vùng, bắc nam đôi ngả

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2015 13:04

 

Trời đất một vùng,
Bắc nam đôi ngả,
Phận hồng nhan buồn bã thiếp lo.
Sầu từ bể Sở, sông Ngô,
Lấy ai săn sóc sớm khuya việc chường.
Ai làm nam bắc đôi đường,
Chiếu chăn tếch lác[1], buồng hương lạnh lùng.
Trời ơi, có thấu tình chăng.
Một ngày thiếp bén duyên chàng,
Bướm ong sum họp, phượng hoàng bưa đôi.
Tưởng rằng trên thẳm dưới khơi,
Phòng khi lở đất long trời có nhau.
Ai ngờ chim lưới, cá câu,
Chơ vơ ai biết ai đâu mà tìm.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
[1] Quăng bỏ bừa bãi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trời đất một vùng, bắc nam đôi ngả