26/10/2021 01:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (Đại dã đa câu cức)
無題(大野多鉤棘)

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2008 03:46

 

Nguyên tác

大野多鉤棘,
長天列戰雲。
幾家春裊裊,
萬籟靜喑喑。
下土惟秦醉,
中流輟越吟。
風波一浩蕩,
花樹已蕭森。

Phiên âm

Đại dã đa câu cức,
Trường thiên liệt chiến vân.
Kỷ gia xuân diểu diểu,
Vạn lại tĩnh âm âm.
Hạ thổ duy Tần tuý,
Trung lưu chuyết Việt ngâm.
Phong ba nhất hạo đãng,
Hoa thụ dĩ tiêu sâm.

Bản dịch của Phan Văn Các

Đất rộng tràn gai góc
Trời dài mây tối sầm
Vài nhà xuân dai dẳng
Muôn tiếng bặt im lìm
Trần thế bạo Tần nắm
Giữa dòng bỏ Việt âm
Buổi phong ba man mác
Hoa cỏ thảy u trầm
Nguồn: Thơ Lỗ Tấn, NXB Lao Động, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Vô đề (Đại dã đa câu cức)