19/01/2021 07:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hát ru sự đời

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 13/11/2010 16:24

 

À ơi như gió mùa thu
Có con bướm cũng sương mù vào nôi
Sự đời, thay bậc đổi ngôi
Một nền độc lập bao người tận trung
Dây đàn khuôn bậc sao rung
Gian nguy lại có anh hùng lo toan
Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Hát ru sự đời