12/05/2021 13:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ninh Vũ quan
寧武關

Tác giả: Lý Liêm - 李濂

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/08/2014 06:35

 

Nguyên tác

邊城無日不風沙,
白草黃雲萬里賒。
夜夜城頭聽觱篥,
吹殘隴水又梅花。

Phiên âm

Biên thành vô nhật bất phong sa,
Bạch thảo hoàng vân vạn lý xa.
Dạ dạ thành đầu thính tất lật[1],
Xuy tàn "Lũng thuỷ" hựu "Mai hoa".

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Không ngày nào biên thành không gió cát
Mây đục vàng cỏ trắng vạn dặm xa
Ở đầu thành đêm đêm nghe tất lật
Thổi cho tàn điệu "Lũng thuỷ", "Mai hoa"
Ninh Vũ quan còn có tên là Lâu Phiền quan 樓煩關, vì vùng này là đất của người Lâu Phiền cũ. Ninh Vũ quan là một trong những cửa ải quan trọng trên Vạn Lý Trường Thành, hiện nay nằm phía bắc tỉnh Sơn Tây, thuộc huyện Ninh Vũ.

[1] Một loại nhạc khí của người Hồ, giống như cái kèn, thổi lên âm thanh thê thảm, làm ngựa của người Hán sợ hãi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Liêm » Ninh Vũ quan