28/01/2022 15:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trái tim chỏng trơ

Tác giả: Lê Thị Kim - Lê Thị Ngà

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/10/2015 09:40

 

Ngày
Cắt đôi nỗi đợi

Ta
Mãi mãi thu vàng
Ngỡ người
Xanh cuộc sống

Ngày
Cắt đôi nỗi đợi

Ta
Héo úa đông gầy
Ngỡ người
Vui hạ ấm
...

Ngờ đâu - đời chẳng vậy
Sóng gió cuốn lấp vùi
Mỗi người đau mỗi cảnh
Hai trái tim chỏng trơ!!!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thị Kim » Trái tim chỏng trơ