25/09/2023 00:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư ca tử kỳ 5
漁歌子其五

Tác giả: Trương Chí Hoà - 張志和

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2007 13:47

 

Nguyên tác

青草湖中月正圓,
巴陵漁父棹歌連。
釣車子,
橛頭船,
樂在風波不用仙。

Phiên âm

Thanh thảo hồ trung nguyệt chính viên,
Ba Lăng[1] ngư phủ trạo ca liên.
Điếu xa[2] tử,
Quyết đầu thuyền[3],
Lạc tại phong ba bất dụng tiên.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Hồ trong cỏ mượt bóng trăng đầy,
Ngư phủ Ba Lăng tiếng hát say.
Thuyền đầu nhọn,
Cần chắc tay.
Chẳng tiên, sóng gió cũng vui vầy.
[1] Nay thuộc Nhạc Dương, Hồ Nam.
[2] Cần câu có dây cuốn bằng trục bánh xe.
[3] Thuyền gỗ nhỏ có mũi nhọn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Chí Hoà » Ngư ca tử kỳ 5