26/05/2024 13:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhà sư Kyong Ho (1849-1912)

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 03/08/2008 22:40

 

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Phải chăng người không phải chính người
Nếu người không biết gì về rượu vang và phụ nữ?
Người chỉ không biết đến sự nhàn rỗi
Bởi vậy hãy nhìn đôi ác là
Làm tổ trong tóc người.
Về tiểu sử nhà sư Kyong Ho, xin xem trang: http://en.wikipedia.org/wiki/Kyong_Ho

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Nhà sư Kyong Ho (1849-1912)