06/12/2022 08:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 42
首42

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2021 13:17

 

Nguyên tác

久立禪庭看星月,
強來就寢不成眠。
有人勸我閒何益,
若見雲鄕彼亦然。

Phiên âm

Cửu lập thiền đình khán tinh nguyệt,
Cưỡng lai tựu tẩm bất thành miên.
Hữu nhân khuyến ngã gian hà ích,
Nhược kiến vân hương bỉ diệc nhiên.

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Đứng chắn sân chùa trông bóng nguyệt,
Gượng vào đi ngủ chẳng yên nằm.
Có người khuyên tớ nhàn vô ích,
Nếu đến vân hương cũng rứa chăng?
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 85, 7-1924
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 85, 7-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 42