16/08/2022 23:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà Mãn Tử
何滿子

Tác giả: Tôn Quang Hiến - 孫光憲

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 05:43

 

Nguyên tác

冠劍不隨君去,
江河還共恩深。
歌袖半遮眉黛慘,
淚珠旋滴衣襟。
惆悵雲愁雨怨,
斷魂何處相尋。

Phiên âm

Quan kiếm bất tuỳ quân khứ,
Giang hà hoàn cộng ân thâm.
Ca tụ bán già mi đại thảm,
Lệ châu tuyền trích y khâm.
Trù trướng vân sầu vũ oán,
Đoạn hồn hà xứ tương tầm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Không theo anh tuỳ thân kiếm mũ
Chốn sông hồ nghĩa nặng ân sâu
Nửa mi sầu che tay áo rũ
Tà áo bay rơi ướt giọt châu
Mưa như oán mây buồn ấp ủ
Biết nơi đâu, hồn nát, tìm nhau
(Tôn Quang Hiến từ tập)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Quang Hiến » Hà Mãn Tử