22/01/2021 08:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước trong thấy đá, cá lội thấy hình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 17:53

 

Nước trong thấy đá, cá lội thấy hình,
Có đôi cũng vậy, một mình cũng xong.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nước trong thấy đá, cá lội thấy hình