21/10/2021 16:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung trung đề
宮中題

Tác giả: Lý Ngang - 李昂

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 05/06/2007 20:12

 

Nguyên tác

輦路生秋草,
上林花滿枝。
憑高何限意,
無復侍臣知。

Phiên âm

Liễn lộ sinh thu thảo,
Thượng Lâm[1] hoa mãn chi.
Bằng cao hà hạn ý,
Vô phục thị thần tri.

Dịch nghĩa

Cỏ mùa thu đã mọc trên đường xe kéo
Hoa nở đầy cành trong vườn Thượng Lâm
Ý thơ cao xa ngoài hạn định
Bọn quan hầu làm sao hiểu được

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Lối xe cỏ thu dầy
Thượng uyển cành hoa say.
Ý cao ngoài hạn định
Bọn hầu sao hiểu đây!
[1] Tên vườn của vua, chu vi 300 dặm, nay ở phía tây huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây. Vườn vốn có từ đời Tần, Hán Vũ Đế mở rộng thêm. Tư Mã Tương Như làm bài phú Thượng Lâm nổi tiếng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ngang » Cung trung đề