05/12/2021 13:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đến khi hoa mẫu đơn nở
모란이 피기까지는

Tác giả: Kim Young-rang - 김영랑

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 31/07/2008 04:31

 

Nguyên tác

모란이 피기까지는
나는 아직 나의 봄을 기다리고 있을테요
모란이 뚝뚝 떨어져버린 날
나는 비로소 봄을 여읜 설움에 잠길테요
5월 어느 날, 그 하루 무덥던 날
떨어져 누운 꽃잎마저 시들어 버리고는
천지에 모란은 자취도 없어지고
뻗쳐 오르던 내 보람 서운케 무너졌느니
모란이 지고 말면 그뿐, 내 한 해는 다가고 말아
삼백 예순 날 하냥 섭섭해 우옵네다
모란이 피기까지는

나는 아직 기다리고 있을테요
찬란한 슬픔의 봄을.

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Đến khi hoa mẫu đơn nở
Tôi vẫn chờ mùa xuân của riêng tôi
Ngày mẫu đơn rơi xuống tả tơi
Tôi chìm đắm trong xuân buồn phờ phạc
Tháng năm đến có một ngày ảm đạm
Khắp nhân gian không một cánh hoa tàn
Tất cả héo khô, tất cả nằm lặng lẽ
Thì còn gì nữa, của riêng tôi
Chỉ mẫu đơn, nếu hoa đã tàn rơi
Thì một năm của tôi là kết thúc
Ba trăm sáu mươi ngày buồn thổn thức

Cho đến ngày hoa mẫu đơn bừng nở
Tôi vẫn chờ, mùa xuân buồn và rạng rỡ màu hoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Young-rang » Đến khi hoa mẫu đơn nở