12/07/2024 22:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đổi thay (II)
Mutability (II)

Tác giả: Percy Bysshe Shelley

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 23/06/2009 19:40

 

Nguyên tác

The flower that smiles today
Tomorrow dies;
All that we wish to stay
Tempts and then flies.
What is this world's delight?
Lightning that mocks the night,
Brief even as bright.

Virtue, how frail it is!
Friendship how rare!
Love, how it sells poor bliss
For proud despair!
But we, though soon they fall,
Survive their joy, and all
Which ours we call.

Whilst skies are blue and bright,
Whilst flowers are gay,
Whilst eyes that change ere night
Make glad the day;
Whilst yet the calm hours creep,
Dream thou and from thy sleep
Then wake to weep.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Đoá hoa cười hôm nay
Ngày mai sẽ tàn úa
Điều ta muốn hôm nay
Gợi khêu rồi tan vỡ
Lạc thú là chi đây?
Ánh sáng cười đêm tối
Ôi, ssng, phù du thay!

Đạo đức quá mong manh!
Bạn bè, sao hiếm thế!
Tình yêu, ban thánh lễ
Cho thất vọng kiêu kỳ!
Còn ta, dù tất thảy
Sụp rồi, còn nỗi vui
Ta gọi về đây cả

Khi trời còn xanh sáng
Khi hoa còn đẹp vui
Khi mắt ta đổi thay
Đêm cho ngày vui rộn
Mơ đi - Từ giấc ngủ
Rồi thức dậy, khóc than
Bài thơ trên được công bố sau khi Shelley mất.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Percy Bysshe Shelley » Đổi thay (II)