10/06/2023 04:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu khuê tứ kỳ 2
秋閨思其二

Tác giả: Tôn Phần - 孫蕡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/09/2021 15:40

 

Nguyên tác

涼夜簫聲處處過,
玉樓高起逼天河。
西風瘦盡梧桐葉,
添得西窗月影多。

Phiên âm

Lương dạ tiêu thanh xứ xứ qua,
Ngọc lâu cao khởi bức thiên hà.
Tây phong sấu tận ngô đồng diệp,
Thiêm đắc tây song nguyệt ảnh đa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tiếng tiêu đêm vắng khắp nơi,
Vang từ lầu ngọc lên trời sông ngân.
Gió thu vàng héo ngô đồng,
Song tây trăng sáng khiến mong nhớ người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Phần » Thu khuê tứ kỳ 2