29/06/2022 11:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề
무제

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 10/12/2011 20:44

 

Nguyên tác

배고픈 아이가 울었네
아픈 아이도 울었네
엄마 잃은 아이도 울었네

나도 따라 울었네 오늘도 나 일흔셋으로 우네

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Đứa trẻ đói bụng, khóc
Đứa trẻ đau, khóc
Đứa trẻ mất mẹ, khóc

Tôi cũng khóc theo, hôm nay tôi 73 tuổi - cũng khóc
Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Vô đề