27/09/2020 21:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chuyện tầm phào

Tác giả: Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/06/2020 19:41

 

Bong bóng mưa
Nhỏ nhoi
Mong manh thế thôi...

Cớ sao nó có thể hơn chúng mình
Mở hết tấm lòng ra tới tận cùng
Phản chiếu trọn vòm trời bảy sắc?!
Nguồn: Thơ Bằng Việt (1986 - 2016), NXB Văn học, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bằng Việt » Chuyện tầm phào