28/10/2021 11:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ớt cay là ớt Định Công

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 22:38

 

Ớt cay là ớt Định Công[1],
Nhãn ngon là loại nhãn lồng làng Quang[2].
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Xã gồm 2 thôn: Định Công Hạ xưa có nghề đan gối mây và trồng ớt, và Định Công Thượng còn gọi Định Công kim hoàn có nghề làm đồ vàng bạc nổi tiếng. Nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội.
[2] Gọi tắt tên làng Quang Liệt, nay thuộc xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội, quê Chu Văn An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ớt cay là ớt Định Công