29/09/2021 09:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương Trọng Tử 1
將仲子 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 17:32

 

Nguyên tác

將仲子兮,
無逾我里,
無折我樹杞,
豈敢愛之?
畏我父母。
仲可懷也,
父母之言,
亦可畏也。

Phiên âm

Thương Trọng Tử hề,
Vô du ngã lý.
Vô chiết ngã thụ khỉ.
Khỉ cảm ái chi ?
Uý ngã phụ mỹ (mẫu).
Trọng khả huỳ (hoài) dã.
Phụ mẫu chi ngôn,
Diệc khả úy ngã.

Dịch nghĩa

Xin chàng Trọng Tử,
Chớ vượt qua làng xóm của em ở,
Chớ bẻ gãy cây khỉ liễu của em.
Há rằng em dám thương yêu gì cây ấy đâu ?
Chỉ vì em sợ cha mẹ em.
Chàng Trọng Tử thì đáng cho em thương nhớ lắm.
Nhưng mà lời rầy la của cha mẹ em,
Cũng đáng sợ lắm.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Này Trọng Tử, em xin chàng nhớ,
Xóm bên em xin chớ vượt sang.
Cây khỉ liễu chớ bẻ ngang.
Há đâu em lại dám yêu thương gì ?
Nhưng mẹ cha chính vì em sợ,
Tuy là chàng đáng nhớ đáng yêu.
Mẹ cha rầy dạy lắm điều,
Cũng là đáng sợ dám nào lãng quên.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thương: xin.
Trọng Tử: tên tự của người con trai.
ngã: tôi, tiếng của người con gái tự xưng.
lý: làng có 25 gia đình.
khỉ: một thứ cây thuộc loại cây liễu, mọc ở bên bờ nước, thân cây giống như cây liễu, lá thô mà màu trắng, sớ gỗ hơi đỏ, ấy là thứ cay mọc bên rãnh bên hào trong làng. Trịnh thị ở Bồ Điền nói rằng: đây là lời của kẻ dâm bôn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thương Trọng Tử 1