28/02/2021 05:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lỗ thủng trên đôi giày của I-lich
Das Loch im Stiefel Iljitschs

Tác giả: Bertolt Brecht

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 13/12/2017 05:12

 

Nguyên tác

Ihr,  die  ihr  Iljitschs Standbild  macht
Zwanzig  Meter  hoch,  auf  dem  Palast  der  Gewerkschaften
Vergeßt  auch  nicht  in  seinem  Stiefel
das  von  vielen  bezeugte  Loch,  das Zeichen  der  Armut.
Ich  höre  nämlich,  er  zeigt
Nach  Westen,  wo viele  leben,  die  an  diesem  Loch  im Stiefel
Iljitsch  erkennen  werden  als
Einen  der  ihren.

Bản dịch của Nguyễn Quân

Này các anh, những người dựng tượng đài I-lich
Cao hai muơi thước trước nhà công đoàn
Khi tạc đôi giày các anh đừng quên
Cái lỗ thủng được nhiều người chứng kiến
Vì tôi nghe nói:

Rất nhiều người đang sống ở phương Tây
Nhìn lỗ thủng đó
Và nhận ra I-lich
Là một người của họ
1935
Nguồn: Thơ trữ tình, Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bertolt Brecht » Lỗ thủng trên đôi giày của I-lich