22/09/2023 14:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ất Sửu hạ thu chi giao, tiểu chu tảo dạ vãng lai hồ trung hý thành tuyệt cú
己丑夏秋之交小舟早夜往來湖中戲成絕句

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Hà Như vào 17/02/2013 08:19

 

Nguyên tác

夢筆橋東夜繫船,
殘燈耿耿不成眠。
千年未息靈胥怒,
卷地潮聲到枕邊。

Phiên âm

Mộng Bút kiều[1] đông dạ hệ thuyền,
Tàn đăng cảnh cảnh bất thành miên.
Thiên niên vị tức Linh Tư[2] nộ,
Quyển địa triều thanh đáo chẩm biên.

Dịch nghĩa

Đêm đậu thuyền ở phía đông cầu Mộng Bút,
Trước ngọn đèn tàn, trằn trọc không sao ngủ được.
Nghìn năm chưa nguôi cơn giận của Ngũ Tử Tư,
Bên gối vẫn nghe tiếng sóng triều cuốn đất.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mộng Bút cầu đêm ghé buộc thuyền
Đèn tàn trằn trọc giấc không yên
Tử Tư chưa hết nghìn năm giận
Bên gối tiếng triều cuốn đất lên
Ất Sửu tức năm đầu Ninh Tông (1205). Hồ ở đây là Kình hồ ở huyện Sơn Âm, nơi tác giả lui về ở.

[1] Cầu Mộng Bút ở huyện Tiên Sơn tỉnh Chiết Giang, Tiên Sơn, kề Sơn Âm.
[2] Chỉ Ngũ Tử Tư thời Xuân Thu, ông khuyên vua Ngô đánh Việt, vua Ngô không nghe, ban chết, xác đựng vào bao da dìm xuống sông. Trước khi chết ông nói: “Hãy treo đôi mắt của ta ở cổng thành, ta muốn nhìn quân Việt tiến vào đất Ngô”. Theo truyền thuyết, sóng sông Tiền Đường là do khí căm giận của Ngũ Tử Tư gây nên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Ất Sửu hạ thu chi giao, tiểu chu tảo dạ vãng lai hồ trung hý thành tuyệt cú