20/09/2020 03:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tu cho trọn kiếp bụi hồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/08/2019 06:53

 

Tu cho trọn kiếp bụi hồng,
Kẻo già lại tiếc rằng lòng từ bi.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tu cho trọn kiếp bụi hồng