27/10/2020 05:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mãn giang hồng (Thương hải hoành lưu)
滿江紅(滄海横流)

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Mặc Am vào 28/03/2019 10:57

 

Nguyên tác

滄海横流,
方顯出,
英雄本色。
人六億,
加強團結,
堅持原則。
天垮下來擎得起,
世披靡矣扶之直。
聼雄鷄一唱遍寰中,
東方白。

太陽出,
冰山滴;
真金在,
豈銷鑠?
有雄文四卷,
爲民立極。
桀犬吠堯堪笑止,
泥牛入海無消息。
迎東風革命展紅旗,
乾坤赤。

Phiên âm

Thương hải hoành lưu,
Phương hiển xuất,
Anh hùng bản sắc.
Nhân lục ức,
Gia cường đoàn kết,
Kiên trì nguyên tắc.
Thiên khoả hạ lai kình đắc khởi,
Thế phi mi hĩ phù chi trực.
Thính hùng kê nhất xướng biến hoàn trung,
Đông phương bạch.

Thái dương xuất,
Băng sơn tích;
Chân kim tại,
Khởi tiêu thước?
Hữu hùng văn tứ quyển[1],
Vị dân lập cực.
Kiệt khuyển phệ Nghiêu[2] kham tiếu chỉ,
Nê ngưu nhập hải vô tiêu tức.
Nghinh đông phong cách mạng triển hồng kỳ,
Càn khôn xích.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Biển biếc trôi xa,
Nay hiện rõ,
Anh hùng bản sắc.
Sáu trăm triệu,
Tay người nắm chặt,
Kiên trì nguyên tắc.
Trời sập xuống thì ta đỡ lấy,
Đời mà nghiêng đổ ta nâng dậy.
Thoáng tiếng gà gáy báo sáng nơi nơi,
Vầng dương đấy.

Mặt trời mọc,
Băng tan chảy;
Vàng nguyên chất,
Nung sẽ thấy.
Có hùng văn bốn quyển,
Chỉ đường dân vậy.
Chó dữ sủa Nghiêu kia thật bậy,
Trâu bùn thả biển tan ngay đó.
Đón gió đông cách mạng thổi cờ hồng,
Càn khôn đỏ.
Mao Trạch Đông có bài từ Mãn giang hồng - Hoạ Quách Mạt Nhược đồng chí 滿江紅-和郭沫若同志 hoạ bài này.
[1] Chỉ bốn cuốn “Mao Trạch Đông tuyển tập”.
[2] Chó của vua Kiệt nhà Hạ sủa vua Nghiêu. Ý nói thuộc hạ chỉ biết nghe lệnh chủ, bất kể đúng sai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Mãn giang hồng (Thương hải hoành lưu)