18/10/2021 06:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngó

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 04/05/2013 20:47

 

Như que củi mục, ta nằm
Ngó lên trời, thấy lỗi lầm ta xưa
Cuộc tình thiếu nắng thừa mưa
Ăn năn biết mấy cho vừa hỡi em?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Ngó