25/10/2021 01:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư cưu

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 19/10/2011 04:09

 

Phiên âm

Trạng mạo cưu ê nhược thị ban
Dã nghi ư thuỷ bất nghi san
Quan quan thường tại hà châu thượng
Lưỡng lưỡng tương tuỳ hoài phố gian
Tư mã quan tằng liên hiển quý
Hậu phi đức khả tỉ hàm nhàn
Chấp nhi hữu biệt vô tương giáp
Phu phụ chi tình thị nhất ban

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Dạng giống uyên ương lại giống ban
Thích nơi sông nước chẳng ưa non
Quan quan bầy bạn ngoài ghềnh gọi
Từng cặp theo nhau bãi giỡn đàn
Tích cũ chim cùng Tư mã đó
Đức xưa sánh với Hậu phi nhàn
Cầm tay từ biệt niềm lưu luyến
Chồng vợ thuỷ chung cũng ví von
Bài thơ trên được rút từ tập Độc thi đa thức tập.

Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985
Bài thơ trên được rút từ tập "Độc thi đa thức tập".

Nguồn: Phùng Khắc Khoan, Cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Thư cưu