28/09/2022 14:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhạc Châu thủ tuế kỳ 2
岳州守歳其二

Tác giả: Trương Duyệt - 張說

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2007 10:51

 

Nguyên tác

桃枝堪辟悪,
爆竹好驚眠。
歌舞留今夕,
猶言惜舊年。

Phiên âm

Đào chi kham tích ác,
Bộc trúc hảo kinh miên.
Ca vũ lưu kim tịch,
Do ngôn tích cựu niên.

Dịch nghĩa

Cành đào có thể trừ ác ma,
Pháo nổ làm tỉnh cơn buồn ngủ.
Ca múa như muốn lưu giữ đêm nay lại,
Do vẫn còn tiếc nuối năm cũ sắp qua.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Cành đào trừ ác ma,
Pháo nổ tỉnh cơn già.
Ca múa giữ đêm lại,
Luyến lưu năm cũ mà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Duyệt » Nhạc Châu thủ tuế kỳ 2