06/02/2023 23:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày đông

Tác giả: Nguyễn Bình Phương

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 05/04/2008 12:20

 

Những qủa đồi lơ mơ tối
Lơ mơ vạt cỏ gianh
Ngôi nhà rét
Chiếc cần giếng cong queo
Và gió...

Gió đã từng đến reo
Em đã từng thờ ơ hoa trắng

Ngoài chuồng trâu vọng tiếng cọ sừng
Một người nựng con
Phát con
Rồi ru
Một người cầm đèn đi vào sương mù

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bình Phương » Ngày đông