04/12/2021 01:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phần mở đầu: Ý nghĩa của tác phẩm

Tác giả: Đoàn Thị Điểm - 段氏點

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi demmuadong vào 07/09/2006 07:18

 

01.
Dụng văn hoá trau tria nữ phách,
Lấy kinh luân thúc thách quần hồng.
Gươm thư giúp sức gươm hùng,
Điểm tô nghiệp cả con Rồng cháu Tiên.

05.
Bởi rẻ rúng thuyền quyên thiếu học,
Dầu chí thân tơ tóc cũng khi.
Tinh thần cao thấp nhờ thi,
Dục tài nữ sĩ sánh bì cùng nam.

09.
Chinh phụ trước treo nên giá quí,
Áng văn làm nhuệ khí cầu vinh.
Thêm duyên chước quí giao tình,
Mỹ ngôn nương ý gia đình an vui.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thị Điểm » Phần mở đầu: Ý nghĩa của tác phẩm