21/06/2021 16:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi sứ cảm tác bài 18

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 08:34

 

Chưa yên ta phải tính làm sao,
Cơm áo ngồi không dễ đặng nào?
Phải mượn[1] binh sương trừ giác cỏ,
Lại đem trận gió phất cờ lau.
Đất yên[2] cõi Việt rừng nho rậm,
Trời giúp nhà Ngu[3] biển thánh cao.
Mới biết[4] tài non đền nợ nước,
Dám đâu nói chuyện ẩn nguồn Đào[5].
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Có sách chép là “Đã mượn”.
[2] Có sách chép là “Nước yên”.
[3] Đời vua Thuấn, họ Hữu Ngu.
[4] Có sách chép là “Mới rõ”.
[5] Do chữ Đào Nguyên, ý chỉ cảnh tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Đi sứ cảm tác bài 18