28/11/2022 11:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió đưa cành trúc la đà (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 14/04/2008 07:21

 

Gió đưa cành trúc la đà,
Tiếng chuông Trấn Võ[1] canh gà Thọ Xương.
Mịt mờ khói toả ngàn sương,
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.
Sách Dương Khuê (Nguyễn Duy Diễn, NXB Nguồn Sống, 1969) chép tác giả bài này là Dương Khuê.

Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Tức đền Quán Thánh ở cuối đường Thanh Niên ven Hồ Tây. Đền có quả chuông đúc năm 1677 cùng một lúc với tượng đồng Trấn Võ nổi tiếng. Còn gọi là Trấn Vũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió đưa cành trúc la đà (I)