26/06/2024 02:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trào thiếu niên tích hoa
嘲少年惜花

Tác giả: Âu Dương Tu - 歐陽修

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 16:23

 

Nguyên tác

紛紛紅蕊落泥沙,
少年何用苦咨嗟。
春風自是無情物,
肯為汝惜無情花。
今年花落明年好,
但見花開人自老。
人老不復少,
花開還更新。
使花如解語,
應笑惜花人。

Phiên âm

Phân phân hồng nhị lạc nê sa,
Thiếu niên hà dụng khổ tư ta.
Xuân phong tự thị vô tình vật,
Khẳng vi nhữ tích vô tình hoa.
Kim niên hoa lạc minh niên hảo,
Đãn kiến hoa khai nhân tự lão.
Nhân lão bất phục thiếu,
Hoa khai hoàn cánh tân.
Sử hoa như giải ngữ,
Ưng tiếu tích hoa nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhuỵ đỏ bay tung xuống cát bùn
Thương tiếc được chi hỡi chàng trai
Gió xuân thổi mãi vô tình lắm
Hoa cũng vô tình lắm đấy ai
Năm nay hoa rụng sang năm đẹp
Hễ thấy hoa tươi người già thêm
Người già không trẻ lại
Hoa nở như mới thôi
Khiến hoa kia biết nói
Cười ai tiếc hoa rồi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Tu » Trào thiếu niên tích hoa