13/04/2024 20:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em là vũ nữ?...
Est-elle almée?...

Tác giả: Arthur Rimbaud

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 13/01/2022 20:37

 

Nguyên tác

Est-elle almée?... aux premières heures bleues
Se détruira-t-elle comme les fleurs feues...
Devant la splendide étendue où l’on sente
Souffler la ville énormément florissante!

C’est trop beau! c’est trop beau! mais c’est nécessaire
— Pour la Pêcheuse et la chanson du Corsaire,
Et aussi puisque les derniers masques crurent
Encore aux fêtes de nuit sur la mer pure!

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Em là vũ nữ?... ngay lúc bản blues vừa tấu
Em có huỷ hoại mình như hoa úa phai...
Trước lộng lẫy bao trùm ta thấy nơi đây
Thổi tung cả thị thành bao hưng thịnh!

Đẹp! đẹp quá! nhưng rõ ràng nhất định
- Với Người đánh cá và nhạc của Corsair,
Từ khi mặt nạ cuối được tin nghe
Buổi tiệc đêm lại trong lành trên biển!
Tháng 7, 1872

In trong thi tập Những vần thơ mới (Derniers vers,1872).

Almée (Danseuse Égyptienne): Vũ nữ Ai Cập.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arthur Rimbaud » Em là vũ nữ?...