01/07/2022 15:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không trận nào không thắng

Tác giả: Hải Như - Vũ Như Hải

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/03/2009 18:10

 

Bác Hồ quen dậy từ sớm tinh sương
Châm thuốc hút
Mới gần đây Người bỏ
Trận thắng lớn - hỡi ai đừng xem nhỏ
Bác Hồ vui
bỏ thú trọn đời ưa
Với chính mình ta vốn dễ dàng thua
Nhưng với Bác
Không trận nào không thắng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hải Như » Không trận nào không thắng