19/08/2022 06:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy tự dao kỳ 3
歸字謠其三

Tác giả: Trương Hiếu Tường - 張孝祥

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Mặc Am vào 29/03/2019 11:11

 

Nguyên tác

歸。
數得宣麻拜相時。
秋前後,
公衮更萊衣。

Phiên âm

Quy.
Sổ đắc tuyên ma[1] bái tướng thì.
Thu tiền hậu,
Công cổn cánh lai y.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Về.
Mấy lượt phong quan tước chán chê.
Sau thu ấy,
Thay tấm áo thôn quê.
[1] Thời Đường Tống, khi sắc phong các chức quan lớn như tướng quân hay tướng quốc, nhà vua thường viết chiếu trên giấy làm bằng ma trắng rồi tuyên đọc, cho nên gọi là tuyên ma.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hiếu Tường » Quy tự dao kỳ 3