15/07/2020 19:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con ve

Tác giả: Trần Tuấn Khải

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 19/08/2008 00:54

 

Biết ai mà giãi tấm lòng son
Thương hại thân ve phận cánh chuồn!
Dầu dãi sương pha cùng tuyết nhuộm,
Ngậm ngùi gió ấp với giăng hôn.
Nghĩ căn thu để dầu cây cỏ,
Mà gọi xuân về với nước non.
Kêu mãi giời kia nay cũng thấu
Cam công gióng giả mấy thu tròn.
(1918)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tuấn Khải » Con ve