02/10/2022 17:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa đêm lều vó

Tác giả: Trần Huyền Trân - Trần Đình Kim

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 06:04

 

Mưa lũa ao bèo mưa trắng đêm
Cây bờ ngơ ngác nước đang lên
Lều tôi kiến đã dời lên mái
Bà lão chài lo chửa có thuyền.

Vó nghèo được nước đã lê thê
Đàn cá giang hồ nhảy nhót đi
Cả cụm bèo xanh nằm cạn mãi
Cũng như cất cánh gọi không về.

Tôi ở lều gianh Cống Trắng này
Chạnh lòng cá nhảy với chim bay
Đêm sầu kẽo kẹt ngư bà thức
Giăng phải hồn tôi một lưới đầy.
Khâm Thiên 1938

Bản đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy (năm 1939) có tiêu đề Mấy ngày mưa và nội dung như sau:
Mưa rũ ao bèo suốt mấy đêm
Cây bờ ngơ ngác gió chưa quen
Lều tôi nước đã soi chân bục
Bà lão chài kia mới sắm thuyền.

Vó vàng ai mắc võng lê thê
Bầy cá giang hồ chửa thấy đi
Có cụm bèo xanh chờ đợi nước
Hôm nao đi mất cũng không về.

Tôi ở lều gianh - Tôi ở đây
Cánh lòng giam hãm mấy hôm nay
Đêm sầu kẽo kẹt ngư bà thức
Giăng phải hồn tôi một lưới đầy.

Khâm Thiên 1938
Nguồn: Trần Kim Bằng, Thơ Trần Huyền Trân tuyển tập, NXB Văn học, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Huyền Trân » Mưa đêm lều vó