28/05/2024 15:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chức Nữ nhớ Ngưu Lang (II)

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/02/2007 07:33

 

Sảy tưởng người lành vẩn hạt châu,
Biết chăng, chăng biết hỡi chàng Ngưu?
Thơ bày chữ gấm ngàn hàng thảm,
Cửi mắc thoi vàng mấy đoạn sầu.
Cung quế cao xanh đượm khói,
Dòng Ngân tĩnh biếc in thu.
Ước đem lòng đến cùng tiên thốt,
Sớm muộn tham hoa bạch tuyết du[1].
[1] Loài hoa trắng như tuyết, do tiên trồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Chức Nữ nhớ Ngưu Lang (II)