17/04/2021 18:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẫu đơn
牡 丹

Tác giả: Trần Dư Nghĩa - 陳與義

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 12/01/2013 15:54

 

Nguyên tác

一自胡塵入漢關,
十年伊洛路漫漫。
青墩溪畔龍鍾客,
獨立東風看牡丹。

Phiên âm

Nhất tự Hồ trần nhập Hán quan,
Thập niên Y, Lạc[1] lộ man man.
Thanh Đôn[2] khê bạn long chung khách,
Độc lập đông phong khán mẫu đơn[3].

Dịch nghĩa

Từ khi bụi Hồ vào Trung Nguyên,
Mười năm ở vùng Y, Lạc dài dằng dặc.
Là một ông già bên bờ khe đất Thanh Đôn,
Đứng một mình trước gió đông ngắm mẫu đơn.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Từ buổi bụi Hồ vượt Hán Quan,
Lạc Y dằng dặc đã mười năm.
Thanh Đôn thân lão bên khe vắng,
Trước gió đông nhìn đóa mẫu đan (đơn)
Tác giả làm bài thơ này sau 10 năm quân Kim đánh chiếm Biện Kinh. Qua 10 năm con người đã già đi thành một du tử lưu lạc vùng Giang Nam. Nhìn hoa mẫu đơn trước mắt nhớ đến cảnh ngộ mà nước nhà đang lâm vào. Quê tác giả có nhiều mẫu đơn, trong thơ nỗi nhớ cố quốc và tình cảm đối với mẫu đơn hoà vào làm một.

[1] Sông Y và sông Lạc đều chảy qua Lạc Dương.
[2] Tên thị trấn, nay ở tỉnh Chiết Giang, khoảng năm Thiệu Hưng nhà thơ ở đây.
[3] Lạc Dương nổi tiếng về hoa mẫu đơn, nhìn hoa mà nhớ Lạc Dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Dư Nghĩa » Mẫu đơn