08/02/2023 21:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bệnh hậu sở ký

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2018 14:36

 

Phiên âm

Than thư kiểm đắc cựu hoàn cân,
Tri thị tình lưu thức bệnh thân.
Hương mộng dục đầu tô trướng[1] tạ,
Nại khanh gia thị thiểu miên nhân.

Dịch nghĩa

Rải sách ra, kiểm thấy tấm khăn lụa cũ,
Biết là tình lưu lại để lau thân bệnh.
Mộng thơm muốn tới trướng tô để tạ ơn,
E nỗi nàng ở nhà là người ít ngủ.

Bản dịch của Hoài Anh

Lục sách nhặt được chiếc khăn,
Biết tình gửi để lau thân bệnh này.
Mộng tới trướng tạ ơn dày,
E nàng chẳng được mấy ngày ngủ an.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Trướng màu tía như màu hoa tử tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Bệnh hậu sở ký