25/03/2023 18:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung từ
宮詞

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hoanggiapton vào 02/12/2009 04:09

 

Nguyên tác

君恩如水向東流,
得寵懮疑失寵愁。
莫向樽前奏花落,
涼風只在殿西頭。

Phiên âm

Quân ân như thuỷ hướng đông lưu,
Đắc sủng ưu nghi thất sủng sầu.
Mạc hướng tôn tiền tấu Hoa lạc[1],
Lương phong chỉ tại điện tây lầu[2].

Dịch nghĩa

Ơn vua như nước chảy về đông
Đươc sủng ái thì nghi ngại, thất sủng thì sầu muộn
Đang khi chuốc rượu, đừng tấu khúc "Lạc mai hoa",
(Rồi có cảnh) gió lạnh chỉ có ở đầu lầu tây điện.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Ơn vua nước chảy về đông,
Được yêu lo ngại, bằng không, lệ nhòa.
Chuốc rượu đừng tấu Lạc Hoa,
Gió lạnh riêng thổi đầu tòa lầu tây!
Bài này nói về nỗi oán hận của người cung nữ, và thể hiện thái độ thông cảm đồng tình của tác giả.

[1] Chỉ điệu Lạc mai hoa, một điệu nhạc phủ phố biến hoà bằng sáo (không dùng bằng tiêu).
[2] Có lẽ muốn dùng ý của bài Nghĩ Ban tiệp hảo vịnh phiến của Giang Yêm đời Lương (Nam Bắc triều): "Khuy khủng lương phong chí, Xuy ngã ngọc giai thụ. Quân tử tư vị tất, Linh lạc tại trung lộ." 窺恐涼風至,吹我玉階樹。君子思未畢,零落在中路。 (Thầm sợ khi mà gió mát thổi về, Từng cơn qua hàng cây bên thềm ngọc trước phòng thiếp. Lòng thương yêu của người quân tử có còn sót lại, Thì cũng rơi mất trên đường đi thôi.)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Cung từ