25/09/2021 06:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị thái tử toạ
侍太子坐

Tác giả: Tào Thực - 曹植

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2014 20:43

 

Nguyên tác

白日曜青春,
時雨靜飛塵。
寒冰辟炎景,
涼風飄我身。
清釀盈金觴,
肴饌縱橫陳。
齊人進奇樂,
歌者出西秦。
翩翩我公子,
機巧忽若神。

Phiên âm

Bạch nhật diệu thanh xuân[1],
Thì vũ tĩnh phi trần.
Hàn băng tịch viêm cảnh,
Lương phong phiêu ngã thân.
Thanh nhưỡng doanh kim trường,
Hào soạn tung hoành trần.
Tề nhân tiến kỳ nhạc[2],
Ca giả xuất tây Tần[3].
Phiên phiên ngã công tử[4],
Cơ xảo hốt nhược thần.

Dịch nghĩa

Mặt trời chiếu xuống cây cỏ tươi tốt,
Mưa đúng thì tẩy sạch không còn chút bụi bay.
Băng lạnh tiêu tan đi ánh mặt trời nóng nực,
Gió mát thổi quanh mình.
Rượu ngọt trong rót đầy chén,
Thức ngon bày la liệt.
Người nước Tề dâng điệu nhạc kỳ diệu,
Người múa hát đến từ tây Tần.
Công tử của ta sáng sủa phong lưu,
Cơ trí linh hoạt tựa như thần linh.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Mặt trời chiếu thanh xuân,
Mưa sạch bụi trần ai.
Băng lạnh tiêu khí nóng,
Gió mát thổi quanh người.
Rượu thơm đầy chén rót,
Nhắm quý dọc ngang bày.
Khách Tề dâng diệu nhạc,
Ca Tần tiếng hát say.
Công tử ta phong độ,
Cơ trí tựa người trời.
Bài thơ này ca tụng Tào Phi. Tào Phi năm Kiến An thứ 16 (211) được phong Ngũ quan trung lang tướng, năm thứ 22 (217) được phong làm Nguỵ thái tử.

[1] Cảnh tươi tốt dưới ánh sáng mùa xuân, cũng dùng để ví với thái tử. "Sơ học ký" 初學記 chép "thanh cung" 青宮 hay "xuân cung" 春宮 dùng để chỉ cung thái tử ở.
[2] Câu này nhắc tích người nước Tề tuyển chọn tám mươi gái đẹp dâng tặng nhạc khúc cho nước Lỗ.
[3] Nước Tần nổi tiếng là nơi từng có nhiều danh ca. Nước Tần nằm ở phía tây Trung Nguyên nên ở đây được gọi là “tây Tần”.
[4] Chỉ Tào Phi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Thực » Thị thái tử toạ