14/05/2021 15:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiết dương liễu
折楊柳

Tác giả: Ông Thụ - 翁綬

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 19:06

 

Nguyên tác

紫陌金堤映綺羅,
遊人處處動離歌。
陰移古戍迷芳草,
花帶殘陽落遠波。
臺上少年吹白雪,
樓中思婦斂青蛾。
殷勤攀折贈行客,
此去關山雨雪多。

Phiên âm

Tử mạch kim đê ánh ỷ la,
Du nhân xứ xứ động ly ca.
Âm di cổ thú mê phương thảo,
Hoa đới tàn dương lạc viễn ba.
Đài thượng thiếu niên xuy Bạch tuyết,
Lâu trung tư phụ liễm thanh nga.
Ân cần phan chiết tặng hành khách,
Thử khứ quan san vũ tuyết đa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Áo lụa đẹp đê vàng đường tía
Tiễn người đi bốn phía ly ca
Bóng dành thú khách xa nhà
Hoa rơi phủ lớp sóng hoa chiều tàn
Chàng trai thổi vang câu "Bạch tuyết"
Thiếu phụ buồn, nếp hiện mày xanh
Chia tay bẻ tặng chân thành
Quan san chân đến cũng đành tuyết mưa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ông Thụ » Chiết dương liễu