25/01/2022 14:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con công ngồi ước

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 06/07/2009 00:30

 

Con công nó đỗ cây vông
Nó đi tìm bạn
Nó xuống ruộng cạn
Ruộng cạn chân đau
Nó xuống ruộng sâu
Ruộng sâu lầy lội
Nó bay lên núi
Lên núi nắng hồng
Nó sà xuống sông
Xuống sông uống nước
Công ngồi công ước
Được gặp bạn hiền
Tha hồ công bay lên
Tha hồ công bay xuống.
Nguồn: Đồng dao Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học), Tần Gia Linh tuyển chọn và giới thiệu, NXB Giáo dục, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con công ngồi ước