28/06/2022 13:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giải muộn kỳ 06
解悶其六

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/01/2014 14:12

 

Nguyên tác

復憶襄陽孟浩然,
清詩句句盡堪傳。
即今耆舊無新語,
漫釣槎頭縮頸鯿。

Phiên âm

Phục ức Tương Dương Mạnh Hạo Nhiên,
Thanh thi cú cú tận kham truyền.
Tức kim kỳ cựu vô tân ngữ,
Mạn điếu tra đầu súc cảnh biên.[1]

Dịch nghĩa

Lại nhớ tới ông Mạnh Hạo Nhiên ở Tuơng Dương,
Thơ ông được truyền nhau từng câu, từng câu.
Tới nay toàn thơ cũ của ông, chưa có thơ mới (như ông),
Nếu có cũng như buông câu chơi ở đầu phà mà may lưỡi móc ngay cổ cá mè.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lại nhớ Tương Dương Mạnh Hạo Nhiên
Thơ hay từng chữ vẫn lưu truyền
Tới nay hiếm thấy lời thơ mới
Tựa cá mắc câu trước mũi thuyền
(Năm 767)

Bài này nói về thi hào Mạnh Hạo Nhiên, hơn Đỗ Phủ 23 tuổi.

[1] Mượn ý từ hai câu "Thí thuỳ trúc can điếu, Quả đắc tra đầu biên" 試垂竹竿釣,果得槎頭鯿 (Thử buông cần câu trúc, đầu phà được cá biên) trong bài Hiện đàm tác 峴潭作 của Mạnh Hạo Nhiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giải muộn kỳ 06