10/07/2020 05:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Bướm phải lòng hoa hồng”
“Der Schmetterling ist in die Rose verliebt”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi Vanachi vào 11/03/2007 16:54

 

Nguyên tác

Der Schmetterling ist in die Rose verliebt,
Umflattert sie tausendmal,
Ihn selber aber, goldig zart,
Umflattert der liebende Sonnenstrahl.

Jedoch, in wen ist die Rose verliebt?
Das wüßt ich gar zu gern.
Ist es die singende Nachtigall?
Ist es der schweigende Abendstern?

Ich weiß nicht, in wen die Rose verliebt;
Ich aber lieb euch all':
Rose, Schmetterling, Sonnenstrahl,
Abendstern und Nachtigall.

Bản dịch của Quang Chiến

Bướm phải lòng hoa hồng,
Bay ngàn lần quanh hoa,
Vuốt ve hoài cánh bướm
Nắng vàng yêu thiết tha.

Ước gì tôi biết được
Hoa hồng đã yêu ai ?
Hoạ mi hoat đắm say ?
Hay sao hôm lặng lẽ ?

Nhưng tôi yêu tất cả:
Yêu con bướm lượn vòng,
Sao hôm và ánh nắng,
Hoạ mi và hoa hồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Bướm phải lòng hoa hồng”