23/03/2023 15:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc hành

Tác giả: Nguyễn Thuỵ Kha

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 02:37

 

Lối mòn độc hành
xanh
       tôi mòn mình mình

Lối mòn độc hnàh
sáng
       vui buồn phận người

Hát lời độc hành
đất
       in hằn đường trường

Em cười mình mình
xích
       duyên tình lòng vòng

Lối mòn độc hành
mưa
       tinh cầu một trời

Tôi mòn mình mình
tôi
       lối mòn độc hành.
Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thuỵ Kha » Độc hành