24/01/2022 08:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thán bài 26

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2007 14:39

 

Lề phú tính, uốn nên hình,
Ắt đã trừng trừng nẻo thuở sinh.
Há chẳng biến dời cùng thế thái,
Nhưng âu tư túi có thần minh.
Cưu lòng nhụ tử làm thơ dại,
Ca khúc Thương Lang biết trọc thanh.
Xét sự đà qua hay sự đến,
Bao nhiêu nơi nhục bởi nơi vinh.
Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Tự thán bài 26