24/10/2021 23:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt Võng Xuyên biệt nghiệp
別輞川別業

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/02/2021 22:54

 

Nguyên tác

依遲動車馬,
惆悵出松蘿。
忍別青山去,
其如綠水何。

Phiên âm

Y trì động xa mã,
Trù trướng xuất tùng la.
Nhẫn biệt thanh sơn khứ,
Kỳ như lục thuỷ hà.

Dịch nghĩa

Cứ lần chần sửa soạn ngựa với xe,
Bịn rịn khi ra khỏi hàng rào phủ đám dây leo.
Đành rời núi xanh để ra đi,
Hệt như dòng nước xanh trôi vậy.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trù trì chuyển xe ngựa,
Dậu gai sao nôn nao.
Ñúi xanh nỡ rời bỏ,
Hệt như nước trôi sao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Biệt Võng Xuyên biệt nghiệp