23/05/2024 05:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi từ kỳ 12
竹枝詞其十二

Tác giả: Vương Quang Duẫn - 王光允

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/08/2014 13:51

 

Nguyên tác

避人低語卜金錢,
侵曉焚香拜佛前。
見說嘉陵江水惡,
莫教風浪打郎船。

Phiên âm

Tị nhân đê ngữ bốc kim tiền,
Xâm hiểu phần hương bái phật tiền.
Kiến thuyết Gia Lăng[1] giang thuỷ ác,
Mạc giao phong lãng đả lang thuyền.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Người đi ẩn bốc vàng giọng nhỏ
Đốt hương mai lạy Phật xin xăm
Nói rằng sông hiểm Gia Lăng
Biết đâu sóng gió xô văng thuyền chàng
[1] Sông bắt nguồn từ núi Tần lĩnh, chảy nhập vào sông Dương Tử tại Trùng Khánh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Quang Duẫn » Trúc chi từ kỳ 12