25/04/2024 11:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thử

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn - Nguyễn Văn Tạo

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn vào 16/11/2022 04:50

 

Người ta thề ước trầu cau
Sao tôi thề thử chỉ đau với sầu?
Người ta yêu đến bạc đầu
Còn tôi yêu thử hết sầu lại đau!
2007

Đã đăng báo Làm bạn với máy vi tính năm 2010.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Trắc Nguyễn Văn » Thử